Parishes

The ELCSA South Eastern Diocese has got 107 Parishes and 578 Congregations! The diocese is currently served by 64 full-time pastors and 62 pastors ordained into the Self-Supporting Ministry.

Advertisements

11 thoughts on “Parishes

  1. Ngithanda ukubonga kakhulu that we hv reach a great time for our ELCSA-SED n ngyathemba uNkulunkulu usazosibusisa ngalento esiyenza singamaluthela…please keep us updated about our SED thanxs sobaba!!

  2. Syabonga nge info esiyitholayo ngeDiocese yethu, kodwa ayikho into ebuhlungu njengokuth isfunda sishaye umgomo siwgcwalise, sikhiphe nabantu abayofundela ubufundis kdw singatholi mfundis, umfundis atholwe izfunda ezngakaze nje sdalo zkhiphe abantu abayofundela ubufundisi. Iskhalo nje sami leso engisbekayo. Ngiyabonga.

  3. i do wish that S.E.D FINANCE AND PLANNING COMMITEE try to visit all those circuits that are not making budget.They must make sure that they invites all the Finance and Planning Committes for that Crcuit and for Parishes in order to identify the problem and also visits those who are making budget in order to get ideas that will help those who are not making budget. Let us not fail our S.E.D together we can win

  4. Mina bafowethu I’m of the view of the calling system. Ibandla Lethu linothile all it requires ukufaka abantu ezikhundleni abanamakhono kuzo. You can’t have somebody with Agricultural background uthi he or she must be a treasurer, that is a recipe for disaster. I’m just using that as an example. People get into positions for hidden agendas. Our Pastors from the Bishop are doing their utmost best ukusipha ukudla komphefumulo but we are not playing our part.
    Yes there are grey areas here and there but I think time has come for all congregants to take part. “Ibandla lami liwumthwalo wami” “my church is my responsibility”

  5. ngifisa thina sonke esithintekayo ezikhundleni eziphezulu,sibheke ukuthi siyabathuthukisa yini abantu ezikhundleni abazikhethelwe.Akukufanele ukuthi abantu basolwe ngemisebenzi abayenzayo ngokuzinikela okukhulu kodwa ubuholi bamasekethe nokwedayosi kungabalekeleli ngalutho.Sekuyisikhathi sokuthi kufundiswe, izinkinga ziyophela

  6. I agree with you Nceku. Remember ukuthi people volunteer their service to serve God ngokubamba iqhaza ekuneleni izikhundla, umsebenzi wasebandleni mukhulu hence I’m saying people with requisite skills abasetshenziswe ngoba ithuba lama training lingabakhona but it won’t be enough for people who will be there for 6 years.

  7. I’m based in KwaThema -Springs and I’m a Lutheran member of Umlazi Khuthazela branch. I cant find a Lutheran Church that worships in IsiZulu and I have stopped going to church cause I don’t understand what they are saying. Please help

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s